Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomst tussen de koper die producten koopt bij de onlinewinkel www.ecodi.nl (hierna te noemen Koper) enEcodi gevestigd in Breda
KvK-nummer: 69361118
BTW: NL101218151BO2
(hierna te noemen Verkoper)

 

1. Toepassing van de algemene voorwaarden

De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen Koper en Verkoper die door middel van de website van www.ecodi.nl tot stand komen. Op iedere overeenkomst is de versie van de Algemene voorwaarden van toepassing die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst op de website was gepubliceerd (zie art.3).
Wijzigingen die door de Koper worden voorgesteld, zullen niet van invloed zijn op de Algemene verkoopvoorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de Verkoper.

 

2. Partijen en afzetgebied

De online winkel www.ecodi.nl is exclusief bedoeld voor consumenten en is daarom voorbehouden aan de detailhandel. Klachten over de website of over de aflevering bij de eindgebruiker thuis dienen aan de Verkoper te worden gericht. De producten die door www.ecodi.nl te koop worden aangeboden, worden bij de Koper afgeleverd op het aangegeven adres in een land dat is opgenomen in de lijst met landen die op de website is gepubliceerd en die vanaf elke pagina van de website toegankelijk is. Indien het gewenste land op het moment van bestellen niet in de lijst voorkomt, wordt u verzocht contact op te nemen met ECODI: info@ecodi.nl

 

3. Bepalingen van de overeenkomst

Alle informatie over producten die op www.ecodi.nl wordt gepubliceerd, zoals technische specificaties, afbeeldingen, afmetingen of vermeldingen over compatibiliteit, is niet bindend en kan op elk moment worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard. Indien de Koper door bovengenoemde aanwijzingen wordt misleid, kan deze de aankoop annuleren zoals aangegeven in de retourvoorwaarden.
De overeenkomst tussen beide partijen komt tot stand en is van kracht op het moment dat de Koper de orderbevestiging ontvangt.
De bestelling en bevestiging hiervan worden beschouwd als ontvangen indien de betrokken partijen toegang kunnen hebben tot de elektronische berichten. Indien de Koper binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geen orderbevestiging of andere berichtgeving van de Verkoper heeft ontvangen, wordt de Koper geacht om binnen een redelijke termijn contact op te nemen met de Verkoper door een e-mail te sturen naar:
info@ecodi.nl

 

4. Aankoop

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de Koper na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de Koper in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

Indien de Koper ervoor kiest om per creditcard te betalen, wordt de Koper doorgestuurd naar de website van de bank voor de online betalingsdienst. Via een veilige verbinding kan de Koper hier diens creditcardgegevens invullen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de gegevens die de Koper heeft ingevuld voor administratieve doeleinden te controleren.
Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

 

5. Levering

De beschikbaarheid van het product wordt in de online winkel van www.ecodi.nl aangegeven. De verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk en in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats voor een direct leverbaar producten binnen 1 tot 5 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen en 10 tot 15 werkdagen om producten op bestelling te verwerken. De aangegeven levertijden zijn niet bindend, tenzij dit apart in een andere overeenkomst wordt aangegeven. De Verkoper zal er hoe dan ook alles aan doen om aan de aangegeven levertijden te voldoen.
De Verkoper kan niet garanderen dat de beschikbaarheid altijd klopt. In het geval van het niet beschikbaar zijn van bestelde producten, zal de Koper direct worden geïnformeerd dat de goederen niet worden geleverd en wordt de betaling teruggestort.
De Koper dient onmiddellijk na ontvangst van de producten te controleren of de zending compleet en correct is Indien er zich een afwijken voordoet, dient de Verkoper zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld via het volgende e-mailadres:
info@ecodi.nl

 

6. Prijzen, belasting en transportkosten

De prijs van de producten is de prijs die is aangegeven op de prijslijst in de online winkel op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst en voordat de bestelling wordt verzonden. ECODI is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten m.b.t. prijzen in haar catalogi, mailing of op de website.
De prijzen die op de website worden vermeld, zijn bestemd voor leveringen aan adressen binnen Nederland en zijn exclusief 21% BTW. Bij verzending binnen Nederland worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Binnen en Buiten de EU landen wel verzendkosten in rekening gebracht.

 

7. Betaling

De bestellingen die op www.ecodi.nl worden geplaatst, kunnen met Ideal en PayPal worden betaald. Voor een telefonische orders of order via email info@ecodi.nl ontvangt u van ons per email eerst een factuur. U kunt op verschillende manier Eurobetaling doen. Op het factuur vindt u alle informaties die nodigt is voor een betaling. Na ontvangst van de betaling wordt het product zo spoed mogelijk aangetekend en verzekerd naar u verzonden. Afhalen van het product op afspraak is mogelijk.

 

8. Retourrecht

Binnen 14 dagen na levering van de bestelling heeft de koper het recht om de geleverde producten zonder opgaaf van reden retour te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De aankoopprijs zal dan binnen een termijn van 10 dagen na ontbinding worden vergoed, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan.

Het product dient onbeschadigd, compleet met een originele rapport en in de originele verpakking retour gestuurd te worden.

Het retourformulier bij uw bestelling dient ingevuld en bijgevoegd te zijn.

Retournering in één van onze winkels is gratis. Wanneer u zelf uw bestelling retourneert via de post zijn de kosten voor de koper. Wij raden in dat geval aan om een retournering aangetekend te versturen, aangezien wij alleen correct ontvangen retourneringen in behandeling kunnen nemen.

8.1 Wanneer een artikel (gedeeltelijk) beschadigd of defect is

Wanneer de koper bij levering een artikel aantreft dat beschadigd of defect is, heeft de consument het recht de betreffende artikelen retour te sturen. De koper dient het retourformulier in te vullen en daarop aan te geven of ze het product opnieuw wil ontvangen of dat ze een teruggave van het geldbedrag wensen.

Het product dient in de originele verpakking en compleet retour gestuurd te worden.

Het retourformulier dat op de website vindbaar is dient ingevuld en bijgevoegd te zijn.

8.2 Wanneer er een onjuist artikel is geleverd

Wanneer de consument artikelen ontvangt die men niet besteld heeft dient men eerst contact op te nemen met de klantenservice (info@ecodi.nl) ter controle. Wanneer de artikelen inderdaad niet juist geleverd zijn dient de consument de artikelen binnen 8 dagen na levering retour te sturen.

Het product dient onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd te worden.

Het retourformulier dat op de website vindbaar is dient ingevuld en bijgevoegd te zijn.

8.3 Transport schade

Wanneer een pakket beschadigd aangeboden wordt bij de Koper, dient men deze levering te weigeren. Wanneer de Koper deze levering toch in ontvangst neemt en de artikelen blijken beschadigd heeft de Koper niet meer het recht om de artikelen te retourneren.

 

9. Garantie

9.1 Wettelijke garantie door de Verkoper

De Verkoper biedt een geldige garantie op het product indien de vereiste kwaliteit zoals beschreven staat in de overeenkomst in gebreke blijft, zoals bepaald in richtlijn 44/99/CE.
Elke klacht dient te worden ingediend met een geldig aankoopbewijs (aankoop bon, btw-bon van de Verkoper of bewijs van betaling).

9.2 Indienen van klachten

De klacht dient tijdig door de Koper te worden ingediend, binnen 30 dagen vanaf de dag dat de gebreken heeft geconstateerd. Gedurende deze periode dient het product niet te worden gebruikt.
De klacht dient per e-mail aan de Verkoper te worden voorgelegd, waarna de Verkoper onmiddellijk aan de Koper de gegevens van de klantenservice en de procedure voor het terugsturen van de goederen doorgeeft.
De klantenservice kan direct door de eigen faciliteiten van www.ecodi.nl worden beheerd in plaats van die van de Verkoper (maar de Verkoper blijft verantwoordelijk).

 

10. Privacy

Door te bestellen geeft de Koper toestemming aan de Verkoper om de opgegeven persoonsgegevens te gebruiken voor de afwikkeling van de bestelling en zal de Verkoper deze, indien noodzakelijk, doorgeven aan ondernemingen die met www.ecodi.nl gelieerd zijn of bedrijven die een deel van de dienstverlening van www.ecodi.nl uitvoeren. De persoonsgegevens van de Koper zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming verstrekt worden aan derden.
Indien de Koper zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van www.ecodi.nl, zal de Verkoper de persoonsgegevens slechts gebruiken voor eigen reclamedoeleinden.
De gegevens van gebruikers worden zo goed mogelijk beschermd tegen verlies, vervalsing, verhandeling of onjuist gebruik door derden.

 

11. Wijzigingen

Indien een clausule in deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig is of op een later tijdstip ongeldig wordt, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht en wordt de ongeldige clausule vervangen door een clausule die zo getrouw mogelijk is aan de originele bedoeling en economische doeleinden van de Partijen of door een aangewezen wettelijke regeling.
De verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen.

De gewijzigde Algemene verkoopvoorwaarden zullen toegankelijk zijn op de website van www.ecodi.nl.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle transacties via de online winkel www.ecodi.nl is het Nederlandse recht van toepassing. De Koper kan echter niet de rechten worden ontzegd die voortkomen uit de Wetten van diens eigen land.

13. Certificaat

Onze lab-grown diamanten kunnen tegen een meer prijs geleverd worden met een IGI certificaat

dit kan vanaf 0.5 crt

geef graag vooraf aan wat u wenst